CDateFromIso Fonksiyonu

ISO biçiminde tarih içeren karakter dizisinden dahili tarihi döndürür (YYYYMMDD veya YYYY-MM-DD).

Yıl bölümü ya iki basamaklı (sadece YYAAGG biçimi desteklenmekt) ya da en az dört basamaklı olmalıdır. Dört basamaklı olduğunda mutlak değer 1000'den küçükse önde gelen sıfırlar verilmelidir, milattan önceki (BCE) yıllar için eksi işareti kullanılabilir ve 9999'dan büyük yıllar için dörtten fazla basamak kullanılabilir. Kullanılabilir değerler "-327680101" ile "327671231" veya "-32768-01-01" ile "32767-12-31" arasında olmalıdır.

Geçersiz tarih bir hataya neden olur. 0 yılı kabul edilmez, milattan önceki son tarih -0001-12-31 iken onun ertesi günü 0001-01-01'dir. 1582-10-15 öncesi tarihler Proleptik Gregoryen takvimindedir.

Öneri Simgesi

Bir tarih seri numarasını yazdırılabilir bir dizgeye dönüştürürken, örneğin Yazdır veya MsgBox komutu için, yerel ayarın varsayılan takvimi kullanılır ve bu tarihte 1582-10-15 kesinleşme tarihi Julian takvimine geçebilir ve bu da farklı bir tarihe neden olarak beklenenden daha fazla görünür. Bu tarih numarasını, proleptik Gregoryen takvimindeki bir dize gösterimine dönüştürmek için CDateToIso Fonksiyonunu kullanın.


Not Simgesi

YYYY-AA-GG biçimi ayraçlarla LibreOffice 5.3.4 sürümünden itibaren desteklenmektedir. 100'den küçük ve 9999'dan büyük yıllar VBA uyumluluk kipinde değilken LibreOffice 5.4 sürümünden itibaren kabul edilmektedir.


Sözdizimi:


CDateFromIso(String)

Dönen değer:

Dahili gün numarası

Parametreler:

Karakter dizisi: Tarihi ISO biçiminde içeren karakter dizisi.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


    dateval = CDateFromIso("20021231")
    dateval = CDateFromIso("2002-12-31")

sisteminizin tarih biçimine göre 12/31/2002 döndürür

Lütfen bizi destekleyin!