CDateToIso Fonksiyonu

DateSerial ya da DateValue fonksiyonuyla üretilen seri tarih sayısından ISO biçiminde ayraçlar olmadan (YYYYMMDD) tarih döndürür.

Yıl bölümü en az dört basamaklı olmalıdır, mutlak değer 1000'den küçükse önde gelen sıfırlar verilmelidir, milattan önceki (BCE) yıllar için eksi işareti kullanılabilir ve 9999'dan büyük yıllar için dörtten fazla basamak kullanılabilir. Kullanılabilir değer "-327680101" ile "327671231" arasında olmalıdır.

Not Simgesi

LibreOffice 5.4 sürümünden itibaren 100'den küçük ve 9999'dan büyük yıllar da desteklenmektedir.


Sözdizimi:


CDateToIso(Number)

Dönen değer:

Dizi

Parametreler:

Number: Seri tarih sayısı içeren tam sayı.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleCDateToIso
    MsgBox "" & CDateToIso(Now) ,64,"ISO Formatında Tarih"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!