WeekDay Function (BASIC)

DateSerial veya DateValue fonksiyonu tarafından oluşturulan seri tarih numarasının belirlediği güne karşılık gelen sayıyı döndürür.

Sözdizimi:


WeekDay (Sayı)

Dönüş değeri:

Tamsayı

Parametreler:

Sayı: Haftanın hangi günü (1-7) olduğu hesaplatacak tam sayı değeri.

Aşağıdaki örnek girdiğiniz tarih için WeekDay fonksiyonunu kullanarak haftanın gününü hesaplar.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
REM Haftanın gününü döndür ve görüntüle
  Select Case WeekDay( Now )
    Case 1
      sDay="Pazar"
    Case 2
      sDay="Pazartesi"
    Case 3
      sDay="Salı"
    Case 4
      sDay="Çarşamba"
    Case 5
      sDay="Perşembe"
    Case 6
      sDay="Cuma"
    Case 7
      sDay="Cumartesi"
  End Select
  msgbox "" + sDay,64,"Bugün"
End Sub

Please support us!