DateValue Function

Bir tarih dizisinden bir tarih değeri döndürür. Tarih dizisi tek bir sayısal değer içinde tam bir tarihtir. Ayrıca iki tarih arasındaki farkı belirlemek için de bu seri numarasını kullanabilirsiniz.

Sözdizimi:


  DateValue(date)

Parametreler:

Date: String expression that contains the date that you want to calculate. In contrast to the DateSerial function that passes years, months and days as separate numeric values, the DateValue function requests the date string to be according to either one of the date acceptance patterns defined for your locale setting (see - Language Settings - Languages) or to ISO date format (momentarily, only the ISO format with hyphens, e.g. "2012-12-31" is accepted).

Dönüş değeri:

The computed date.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


  Sub ExampleDateValue
      MsgBox DateValue("23/02/2011")
  End Sub

Lütfen bizi destekleyin!