Tarih ve Zaman Fonksiyonları

Burada tanımlanan durum ve fonksiyonları tarih ve saat hesaplamaları için kullan.

LibreOffice Basic zaman ve tarih değerlerini aralıksız sayısal değerlere dönüştürerek zaman ya da tarih farklarını hesaplamanıza olanak sağlar. Fark hesaplandıktan sonra, değerleri standart zaman ya da tarih biçimine dönüştürmk için özel fonksiyonlar kullanılır.

Öneri Simgesi

Tarih ve zaman değerlerini tekil bir kayan ondalık noktalı sayıda birleştirebilirsiniz. Tarihler tamsayı ve zamanlar ondalık sayı değerlerine dönüşürler. LibreOffice Basic hem tarih hem zaman içeren faklı Tarih biçimlerini de destekler.


Tahih Değerlerinin Çevrilmesi

Aşağıdaki fonksiyonlar tarih değerlerini hesaplanabilir sayılara (veya tersi) dönüştürür.

Saat Değerlerini Dönüştürmek

Aşağıdaki fonksiyonlar zaman değerlerini hesaplanabilir sayılara dönüştürürler.

Sistem Tarihi ve Zamanı

Aşağıdaki fonksiyonlar ve deyimler sistem tarihini ve zamanı ayarlar veya geri alırlar.

Lütfen bizi destekleyin!