FileExists Fonksiyonu

Veri ortamında dosyanın veya dizinin varlığını sorgular

Sözdizimi:


FileExists(FileName Karakter Dizisi olarak | DirectoryName Karakter Dizisi olarak)

Dönen değer:

Bool

Parametreler:

FileName | DirectoryName: Dosya belirteci içeren herhangi bir karakter dizisi. Ayrıca URL yazımı da kullanabilirsiniz.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!