SetAttr İfadesi

Belirtilen dosya için öznitelik bilgisini ayarlar.

Sözdizimi:


SetAttr DosyaAdı As String, OzNıtelik As Integer

Parametreler:

DosyaAdı: Dosyanın adı, özniteliklerini test etmek istediğiniz yolu dahil. Eğer yol girmezseniz, SetAttr dosyayı mevcut dizinde arar. Aynı zamanda URL gösterimini de kullanabilirsiniz.

Öznitelik: Öznitelikleri tanımlayan ayarlamak veya silmek istediğiniz bit kalıbı.

Değer

İsimlendirilmiş sabit

Değer

Tanımlama

ATTR_NORMAL

0

Normal dosyalar.

ATTR_READONLY

1

Salt okunur dosyalar.

ATTR_HIDDEN

2

Gizli dosya


Mantıksal OR deyimi ile bbirden çok özelliği birebir değerleri ile bağlayarak atayabilirsiniz.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

53 Dosya bulunamadı

70 Erişim engellendi

Örnek:


Sub ExampleSetGetAttr
 On Error Goto ErrorHandler REM hata işleyici için hedef tanımlar
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!