RmDir İfadesi

Veri ortamından varolan bir dizini siler.

Sözdizimi:

RmDir Statement diagram


RmDir Text As String

Parametreler:

Text: Silmek istediğiniz dizinin ismini ve yolunu gösteren herhangi karakter dizisi. Ayrıca URL gösterimi kullanabilirsiniz.

Eğer yol belirtilmemişse, RmDir Statement bulunduğun yolda silmek istediğin dizini arar. Eğer dizin orada bulunmazsa, bir hata mesajı belirir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

76 Yol bulunamadı

Örnek:


Sub ExampleRmDir
    MkDir "C:\Test2"
    ChDir "C:\test2"
    MsgBox Curdir
    ChDir "\"
    RmDir "C:\test2"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!