İsim İfadesi

Varolan bir dosya ya da dizini yeniden adlandırır.

Sözdizimi:


Name OldName As String As NewName As String

Parametreler:

OldName, NewName: Yolu da içerecek şekilde dosya ismini belirten herhangi bir karakter dizisi. Ayrıca URL notation kullanabilirsiniz.

Örnek:


Sub ExampleReName
On Error GoTo Error
FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"
Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"
End
Error:
If err = 58 Then
    MsgBox "Dosya mevcut "
End If
End
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!