Kill İfadesi

Bir diskten bir dosya siler.

Sözdizimi:


Kill File As String

Parametreler:

Dosya:Herhangi bir karakter dizisi ifadesi,anlamı açık bir dosya tanımlamayı içerir.URL gösteriminide kullanabilirsin.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

76 Yol bulunamadı

Örnek:


Sub ExampleKill
    Kill "C:\Users\ThisUser\datafile.dat" ' File must be created in advance
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!