GetAttr Fonksiyonu

Dosya türünü veya bir hacmin ya da dizinin adını belirten bir bit deseni döndürür.

Sözdizimi:


GetAttr (Text As String)

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

Text: Bir kesin dosya tanımlaması içeren herhangi karakter ifadesi. Ayrıca URL yazımı bağlantısına bakabilirsiniz.

Bu fonksiyon belirtilen dosya için öznitelikleri belirler ve takip eden dosya özniteliklerini tanımanıza yardım eden bit desenini geri döndürür:

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

53 Dosya bulunamadı

Değer

İsimlendirilmiş sabit

Değer

Tanımlama

ATTR_NORMAL

0

Normal dosyalar.

ATTR_READONLY

1

Salt okunur dosyalar.

ATTR_HIDDEN

2

Gizli dosya

ATTR_SYSTEM

4

Sistem dosyası

ATTR_VOLUME

8

Hacmin ismini döndürür

ATTR_DIRECTORY

16

Sadece dizin isimlerini döndürür.

ATTR_ARCHIVE

32

Dosya son yedeklemeden beri dosya değişti (Arşiv biti).


Eğer öznitelik baytından bir bitin ayarlandığını öğrenmek istiyorsanız, takip eden sorgu metodunu kullanın:

Örnek:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error Goto ErrorHandler REM hata işleyici için hedef tanımlar
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!