FileLen Fonksiyonu

Byte olarak bir dosyanın uzunluğunu döndürür.

Sözdizimi:


FileLen (Text As String)

Dönen değer:

Long

Parametreler:

Text: Bir kesin dosya tanımlaması içeren herhangi karakter ifadesi. Ayrıca URL yazımı bağlantısına bakabilirsiniz.

Bu fonksiyon bir dosyanın uzunluğunu belirler. Eğer FileLen fonksiyonu açık bir dosya için çağrılmışsa dosya açılmadan önceki uzunluğu döndürür. Açık bir dosyanın güncel uzunluğunu belirlemek için Lof fonksiyonunu kullanın.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Please support us!