FileLen Fonksiyonu

Byte olarak bir dosyanın uzunluğunu döndürür.

Sözdizimi:


FileLen (Text As String) As Long

Dönüş değeri:

Long

tip

Use ScriptForge.FileSystem service GetFileLen() method when size is expected to be over 2 gigabytes.


Parametreler:

Text: Bir kesin dosya tanımlaması içeren herhangi karakter ifadesi. Ayrıca URL yazımı bağlantısına bakabilirsiniz.

This function determines the length of a file. If the FileLen function is called for an open file, it returns the file length before it was opened. To determine the current file length of an open file, use the Lof function.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!