FileDateTime Fonksiyonu

Bir dosyanın oluşturulma veya son düzenlenme tarihini ve zamanını içeren karakter dizisini döndürür.

Sözdizimi:


FileDateTime (Text As String)

Parametreler:

Metin: Kesin (yıldız işareti olmadan) dosya belirtimi içeren herhangi karakter dizisi ifadesidir. Ayrıca URL yazımı da kullanabilirsiniz.

Bu fonksiyon bir dosyanın oluşturulma zamanını veya son düzenlenme zamanını belirler, zamanı "AA.GG.YYYY SS.DD.SS" biçiminde döndürür.

LibreOffice Basic içerisinde kullanılan sayılar, tarihler ve yüzdelerin biçimlendirmesini kontrol etmek için yerel ayarlayabilirsiniz, - Dil Seçenekleri - Diller içerisinde. Basic biçim kodları içerisinde, ondalik nokta (.) her zaman yereliniz içerisinde ondalık ayracı olarak tanımlı yer tutucu olarak kullanılır ve karşılık gelen karakter ile yerdeğiştirlecektir.

Aynısı tarih, zaman ve döviz biçimleri için yerel ayarlara uygulanır. Basic biçim kodu yerel ayarınıza göre yorumlanıp gösterilecektir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!