FileDateTime Fonksiyonu

Bir dosyanın oluşturulma veya son düzenlenme tarihini ve zamanını içeren karakter dizisini döndürür.

Sözdizimi:


FileDateTime (Karakter dizisi Metni)

Parametreler:

Metin: Kesin (yıldız işareti olmadan) dosya belirtimi içeren herhangi karakter dizisi ifadesidir. Ayrıca URL yazımı da kullanabilirsiniz.

Bu fonksiyon bir dosyanın oluşturulma zamanını veya son düzenlenme zamanını belirler, zamanı "AA.GG.YYYY SS.DD.SS" biçiminde döndürür.

You can set the locale used for controlling the formatting numbers, dates and currencies in LibreOffice Basic in - Languages and Locales - General. In Basic format codes, the decimal point (.) is always used as placeholder for the decimal separator defined in your locale and will be replaced by the corresponding character.

Aynısı tarih, zaman ve döviz biçimleri için yerel ayarlara uygulanır. Basic biçim kodu yerel ayarınıza göre yorumlanıp gösterilecektir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!