FileCopy İfadesi

Bir dosyayı kopyalar.

Sözdizimi:


FileCopy TextFrom As String, TextTo As String

Parametreler:

TextFrom: Kopyalamak istediğiniz dosyanın adını belirten bir karakter dizisi ifadesidir. İfade seçimsel yol ve sürücü bilgisi içerebilir. İsterseniz, URL yazımı için bir yol girebilirsiniz.

TextTo: Kaynak dosyayı kopyalamak istediğiniz yeri belirten bir karakter dizisi ifadesidir. Bu ifade hedef sürücü, yol ve dosya adı ya da yol URL'si içerebilir.

Not Simgesi

Açılmamış dosyaları kopyalamak için sadece FileCopy deyimini kullanabilirsiniz.


Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

76 Yol bulunamadı

Örnek:


Sub ExampleFileCopy
    FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\Temp\Autoexec.sav"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!