CurDir Fonksiyonu

Tanımlanmış sürücünün mevcut yolunu temsil eden değişken bir karakter dizisi döndürür.

Uyarı Simgesi

Bu deyim şu an belgelendiği gibi çalışmamaktadır. Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi için bu bağlantıya gidiniz.


Sözdizimi:


CurDir [(Karakter Dizisi Değişkeni Olarak Metin)]

Dönen değer:

Dizi

Parametreler:

Metin: Mevcut bir sürücüyü belirten herhangi karakter (örneğin, ilk sabit diskin birinci bölümü için "C")

Eğer bir sürücü seçilmemişse veya sürücü sıfır uzunluklu bir karakter dizisiyse (""), CurDir mevcut sürücünün yolunu döndürür. LibreOffice Basic sürücünün açıklamasında bir sözdizimi hatası varsa hata raporlar, sürücü mevcut değil, veya CONFIG.SYS içerisinde Lastdrive komutuyla tanımlı harften sonra sürücü harfi bulunuyorsa.

Bu fonksiyon büyük küçük harfe duyarlı değildir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

68 Aygıt kullanılabilir değil

7 Yetersiz bellek

51 İç hata

Örnek:


Sub ExampleCurDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Please support us!