ChDrive İfadesi

Mevcut sürücüyü değiştirir.

Uyarı Simgesi

Bu deyim şu an belgelendiği gibi çalışmamaktadır. Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi için bu bağlantıya gidiniz.


Sözdizimi:


ChDrive Text As String

Parametreler:

Metin: Yeni sürücünün sürücü harfini içeren herhangi bir karakter dizisi ifadesidir. İsterseniz URL yazımı kullanabilirsiniz.

Sürücüye büyük harf atanmalıdır. Windows'ta sürücüye atayacağınız harfler LASTDRV'deki ayarlarla sınırlanmaktadır. Sürücü değişkeni çok karakterli bir metin ise yalnız ilk harf önemlidir. Varolmayan bir sürücüye erişmek isterseniz OnError ifadesi ile yanıt verebileceğiniz bir hata ortaya çıkar.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

68 Aygıt kullanılabilir değil

76 Yol bulunamadı

Örnek:


Sub ExampleChDrive
    ChDrive "D" REM Sadece 'D' sürücüsü varsa mümkün.
End Sub

Please support us!