ChDir İfadesi

Mevcut dizini ya da sürücüyü değiştirir.

Uyarı Simgesi

Bu deyim şu an belgelendiği gibi çalışmamaktadır. Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi için bu bağlantıya gidiniz.


Sözdizimi:


ChDir Text As String

Parametreler:

Metin: Dizin yolunu ya da sürücüyü belirleyen herhangi bir dizilim ifadesi.

Not Simgesi

Yalnız mevcut sürücüyü değiştirmek istiyorsanız, sürücü harfini ve iki nokta işaretini girin.


Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

76 Yol bulunamadı

Örnek:


Sub ExampleChDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Please support us!