Dosyaların Yönetimi

Dosyaları yönetmek için kullanılan fonksiyon ve ifadeler burada tanımlanmaktadır.

ChDir İfadesi

Mevcut dizini ya da sürücüyü değiştirir.

ChDrive İfadesi

Mevcut sürücüyü değiştirir.

CurDir Function

Returns a variant string that represents the current path .

Dir Fonksiyonu

Belirlenen arama yoluna uyan bir dosyanın, dizinin veya bir diskeki tüm dosyaların, dizinlerin isimlerini döndürür.

FileAttr Fonksiyonu

Open deyimi ile açılmış bir dosyanın erişim kipini veya dosya erişim numarasını döndürür. Dosya erişim numarası işletim sistemine bağlıdır (OSH = İşletim Sistemi İşleci)

FileCopy İfadesi

Bir dosyayı kopyalar.

FileDateTime Fonksiyonu

Bir dosyanın oluşturulma veya son düzenlenme tarihini ve zamanını içeren karakter dizisini döndürür.

FileExists Fonksiyonu

Veri ortamında dosyanın veya dizinin varlığını sorgular

FileLen Fonksiyonu

Byte olarak bir dosyanın uzunluğunu döndürür.

GetAttr Fonksiyonu

Dosya türünü veya bir hacmin ya da dizinin adını belirten bir bit deseni döndürür.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Kill İfadesi

Bir diskten bir dosya siler.

MkDir İfadesi

MkDir Statement diagram

Veri ortamında yeni bir dizin yaratır.

İsim İfadesi

Varolan bir dosya ya da dizini yeniden adlandırır.

RmDir İfadesi

Veri ortamından varolan bir dizini siler.

SetAttr İfadesi

Belirtilen dosya için öznitelik bilgisini ayarlar.

Lütfen bizi destekleyin!