Ara İfadesi

Aç deyimi ile açılmış bir dosyada bir sonraki yazma ve okuma için konumu ayarlar.

Rastgele erişilen dosyalar için Ara deyimi erişilecek sonraki kayıt sayısını ayarlar.

Tüm diğer dosyalar için, Ara deyimi sonraki işlemin oluşacağı bayt konumunu ayarlar.

Ayrıca buna bakın: , Ara.

Sözdizimi:


Seek[#FileNumber], Konum (Büyük tamsayı sayı olarak)

Parametreler:

DosyaNumarası: Aç deyimi içerisinde kullanılan veri kanal numarası.

Konum: Sonraki yazma veya okuma için konum. Konum 1 ile 2,147,483,647 arası bir sayı olabilir. Dosya türüne göre, konum kayıt sayısını (Rastgele kipteki dosyalar) veya bayt konumunu (İkilik, Çıktı, Sona Ekle veya Girdi kipindeki dosyalar) belirtir. Dosyadaki ilk bayt 1 konumundadır, ikincisi 2 ve bu şekilde gider.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

52 Geçersiz dosya adı veya numarası

Please support us!