Lof Fonksiyonu

Açık bir dosyanın boyutunu bayt cinsinden döndürür.

Sözdizimi:


Lof (DosyaNumarası)

Dönen değer:

Long

Parametreler:

FileNumber: Open deyiminde belirtilen dosya sayısını içeren herhangi bir sayısal ifade.

Öneri Simgesi

Açık olmayan bir dosyanın uzunluğunu elde etmek için, FileLen fonksiyonunu kullanın.


Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

52 Geçersiz dosya adı veya numarası

Örnek:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM bir değişken olmalı
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  #iNumber,1 REM Konumunu baştan itibaren ara
  Put #iNumber,, "Bu metnin ilk satırıdır" REM Metni bununla doldurur
  Print #iNumber, "Bu metnin ikinci satırıdır"
  Print #iNumber,, "Bu metnin üçüncü satırıdır"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Print #iNumber, "Bu metnin yeni bir satırıdır"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Bu kayıt 20 deki metindir"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!