Lof Fonksiyonu

Açık bir dosyanın boyutunu bayt cinsinden döndürür.

Sözdizimi:


Lof (FileNumber) As Long

Dönüş değeri:

Long

Parametreler:

FileNumber: Any numeric expression that contains the file number that is specified in the Open statement.

Öneri Simgesi

To obtain the length of a file that is not open, use the FileLen function.


Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

52 Geçersiz dosya adı veya numarası

Örnek:

Lütfen bizi destekleyin!