Lof Fonksiyonu

Açık bir dosyanın boyutunu bayt cinsinden döndürür.

Sözdizimi:


Lof (DosyaNumarası)

Dönüş değeri:

Long

Parametreler:

FileNumber: Open deyiminde belirtilen dosya sayısını içeren herhangi bir sayısal ifade.

Öneri Simgesi

Açık olmayan bir dosyanın uzunluğunu elde etmek için, FileLen fonksiyonunu kullanın.


Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

52 Geçersiz dosya adı veya numarası

Örnek:

Please support us!