Loc Fonksiyonu

Açık bir dosyadaki mevcut konumu gösterir.

Sözdizimi:


Loc(FileNumber)

Dönen değer:

Long

Parametreler:

FileNumber: İlgili dosya için Açık önermeler tarafından ayarlanan dosya numarasını içeren herhangi sayısal ifadedir.

Eğer Loc fonksiyonu açık bir rastgele erişimli dosya için kullanılıyorsa, en son okunan ya da yazılan son kaydın numarasını döndürür.

Sıralı bir dosya için, Loc fonksiyonu 128 e bölünmüş bir dosya içinde konum döndürür. İkilik dosyalar için, son okunan ya da yazılan bayt konumunu döndürülür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

52 Geçersiz dosya adı veya numarası

Lütfen bizi destekleyin!