Eof Fonksiyonu

Dosya işaretçisinin bir dosyanın sonuna gelip gelmediğini belirler.

Sözdizimi:


Eof(Tamsayı olarak İfade)

Dönen değer:

Bool

Parametreler:

İfade: Açık bir dosyanın sayısı olarak değerlendirilen herhangi tamsayıdır.

Dosya sonunu geçmeden girdi çekme sırasında hatalardan kaçınmak için EOF kullanın. Input veya Get durumlarını dosya okumak için kullandığınızda, dosya göstergeci okunan bayt kadar ilerler. Dosya sonuna gelindiğinde, EOF "Doğru" (-1) değerini döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

52 Geçersiz dosya adı veya numarası

Örnek:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "First line of text"
  Print #iNumber, "Metnin bir diğer satırı"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!