Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Put# statement to write data to a binary or a random file.


Sözdizimi:

Write Statement diagram


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Parametreler:

fileNum: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file.

expression list: Variables or expressions that you want to enter in a file, separated by commas.

Eğer ifade listesi atlanırsa Write ifadesi dosyanın sonuna boş bir satır ekler.

Mevcut veya yeni oluşturulacak bir dosyaya bir ifade listesi eklemek için dosyanın mutlaka Output veya Append kipinde açılmış olması gereklidir.

Girdiğiniz karakter dizileri çift tırnak ile sarmalanır ve virgüllerle ayrılır. İfade listesine bu sınırlandırıcıları yazmanıza gerek yoktur.

Her Write ifadesinin çıktısı son girdi gibi satır sonu sembolü olur.

Ondalık sınırlandırıcı ile sayılar yerel ayarlara göre dönüştürülürler.

Örnek:

Lütfen bizi destekleyin!