Yaz İfadesi

Bir ardışık dosyaya veri yazar.

Sözdizimi:


Yaz [#FileName], [Expressionlist]

Parametreler:

FileName: Bir sayısal ifade, ilgili dosya için Open ifadesi tarafından ayarlanan dosya numarasını içerir.

İfadeListesi: Bir dosyaya eklemek istediğiniz değişkenler veya fiadeler, virgülle ayrılmış olmalıdırlar.

Eğer ifade listesi atlanırsa Write ifadesi dosyanın sonuna boş bir satır ekler.

Mevcut veya yeni oluşturulacak bir dosyaya bir ifade listesi eklemek için dosyanın mutlaka Output veya Append kipinde açılmış olması gereklidir.

Girdiğiniz karakter dizileri çift tırnak ile sarmalanır ve virgüllerle ayrılır. İfade listesine bu sınırlandırıcıları yazmanıza gerek yoktur.

Her Write ifadesinin çıktısı son girdi gibi satır sonu sembolü olur.

Ondalık sınırlandırıcı ile sayılar yerel ayarlara göre dönüştürülürler.

Örnek:


Sub ExampleWrite
Dim iCount As Integer
Dim sValue As String
  iCount = Freefile
  Open "C:\data.txt" For Output As iCount
  sValue = "Hamburg"
  Write #iCount,sValue,200
  sValue = "New York"
  Write #iCount,sValue,300
  sValue = "Miami"
  Write #iCount,sValue,450
  Close #iCount
End Sub

Please support us!