Put# Statement

Göreceli dosyaya bir kayıt veya ikilik dosyaya bir bayt dizisi yazar.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Sözdizimi:

Put Statement diagram


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parametreler:

fileNum: Any integer expression that defines the file that you want to write to.

recordNum, filePos: For relative files (random access files), the number of the record that you want to write.

İkilik dosyalar için (ikilik erişim), yazmaya başlayacağınız baytın dosyadaki konumu.

variable: Name of the variable that you want to write to the file.

Göreceli dosyalar için not: Eğer bu değişkenin içeriği deyiminin Len cümleciğiyle belirtilen kayıt uzunluğu ile örtüşmezse, yeni girilen kayıt ile sonraki kayır arasındaki boşluk yazdığınız dosyadan veriler ile doldurulur.

İkilik dosyalar için not: Belirtilen pozisyona yazılan değişkenlerin içeriği ve dosya göstergeci son bayttan hemen sonra eklenir. Kayıtlar arasında boşluk bırakılmaz.

Örnek:

Lütfen bizi destekleyin!