Put# Statement

Göreceli dosyaya bir kayıt veya ikilik dosyaya bir bayt dizisi yazar.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Sözdizimi:

Put Statement diagram


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parametreler:

fileNum: Any integer expression that defines the file that you want to write to.

recordNum, filePos: For relative files (random access files), the number of the record that you want to write.

İkilik dosyalar için (ikilik erişim), yazmaya başlayacağınız baytın dosyadaki konumu.

variable: Name of the variable that you want to write to the file.

Göreceli dosyalar için not: Eğer bu değişkenin içeriği deyiminin Len cümleciğiyle belirtilen kayıt uzunluğu ile örtüşmezse, yeni girilen kayıt ile sonraki kayır arasındaki boşluk yazdığınız dosyadan veriler ile doldurulur.

İkilik dosyalar için not: Belirtilen pozisyona yazılan değişkenlerin içeriği ve dosya göstergeci son bayttan hemen sonra eklenir. Kayıtlar arasında boşluk bırakılmaz.

Örnek:

Örnek:


Sub ExampleRandomAccess
  Dim iNumber As Integer
  Dim sText As Variant REM Bir değişken olmalı
  Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Başlangıçtaki konum
  Put #iNumber,, "Bu metnin ilk satırıdır" REM Metni satır ile doldur
  Print #iNumber, "Bu metnin ikinci satırıdır"
  Print #iNumber,, "Bu metnin üçüncü satırıdır"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Bu yeni bir metindir"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Bu kayıt 20 deki metindir"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!