Yerleştir İfadesi

Göreceli dosyaya bir kayıt veya ikilik dosyaya bir bayt dizisi yazar.

Ayrıca Get deyimine de bakın

Sözdizimi:


Put [#] DosyaNumarası As Integer, [position], Değişken

Parametreler:

DosyaNumarası: Yazmak istediğiniz dosyayı tanımlayan herhangi sayısal ifade.

Konum: Göreceli dosualar için (rastgele erişimli dosyalar), yazmak istediğiniz kayıt sayısı.

İkilik dosyalar için (ikilik erişim), yazmaya başlayacağınız baytın dosyadaki konumu.

Değişken: Dosyaya yazmak istediğiniz değişkenin adı.

Göreceli dosyalar için not: Eğer bu değişkenin içeriği deyiminin Len cümleciğiyle belirtilen kayıt uzunluğu ile örtüşmezse, yeni girilen kayıt ile sonraki kayır arasındaki boşluk yazdığınız dosyadan veriler ile doldurulur.

İkilik dosyalar için not: Belirtilen pozisyona yazılan değişkenlerin içeriği ve dosya göstergeci son bayttan hemen sonra eklenir. Kayıtlar arasında boşluk bırakılmaz.

Örnek:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Değişken türünde olmalı
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Yazmaya başlamak için konum
  Put #iNumber,, "Bu metnin ilk satırıdır" REM Metni satır ile doldur
  Print #iNumber, "Bu metnin ikinci satırıdır"
  Print #iNumber,, "Bu metnin üçüncü satırıdır"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Bu yeni bir metindir"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Bu kayıt 20 deki metindir"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!