Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Sözdizimi:

Line Input Statement diagram


Line Input #fileNum, variable

Parametreler:

fileNum: Number of the file that contains the data that you want to read. The file must have been opened in advance with the Open statement using the key word INPUT.

variable: The name of the variable that stores the result.

Line Input# ifadesiyle, karakter dizilerini açık bir dosyadan bir değişkene okuyabilirsiniz. Karakter dizisi değişkenleri satır satır ilk carriage return (Asc=13) ya da linefeed (Asc=10) ifadesine kadar okunur. Satır sonu işaretleri oluşan karakter dizisine dahil değildir.

Örnek:

Lütfen bizi destekleyin!