Input# Statement

Açık sıralı bir dosyadan veri okur.

Sözdizimi:

Input Statement diagram


Input #fileNum {,|;} var1 [, var2 [, ...]]

Parametreler:

fileNum: Number of the file that contains the data that you want to read. The file must be opened with the Open statement using the key word INPUT.

var: A numeric or string variable that you assign the values read from the opened file to.

The Input# Deyimi açık dosyadan sayısal değerleri ve karakterleri okur ve veriyi bir ya da daha çok değişkene atar. Sayısal değişken ilk satırbaşına (Asc=13), yeni satıra (Asc=10), boşluk ya da virgüle kadar okunur. Karakter değişkenleri ilk satırbaşın (Asc=13), yeni satıra (Asc=10) ya da virgüle kadar okunur.

Açılmış dosyadaki veri ve veri tipleri "var" parametresine atanan değişkenler ile aynı sırada olmalıdır. Sayısal olmayan değerleri, sayısal bir değişkene atarsanız, "var" a 0 değeri atanır.

Virgülle ayrılmış kayıtlar bir karakter dizisine atanamazlar. Dosyalardaki çift tırnak işaretleri (") de göz ardı edilirler. Eğer bu karakterleri bir dosyadan okumak isterseniz metin dosyasını (sadece yazdırılabilir karakterler içeren dosyalar) satır satır okumak için Line Input# deyimini kullanın.

Bir veri öğesi okunurken dosyanın sonuna ulaşılırsa, bir hata oluşur ve işlem iptal edilir.

Örnek:


Sub ExampleWorkWithAFile
  Dim iCount As Integer, sFileName As String
  Dim sName As String, sValue As Integer
  sFileName = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iCount = Freefile
  ' Dosyaya ( Girdi ile birlikte okuyacağımız ) veriyi yaz
  Open sFileName For Output As iCount
  sName = "Hamburg" : sValue = 200
  Write #iCount, sName, sValue
  sName = "New York" : sValue = 300
  Write #iCount; sName, sValue
  sName = "Miami" : sValue = 459
  Write #iCount, sName, sValue
  Close #iCount
  ' Girdiyi kullanarak veri dosyasını oku
  iCount = Freefile
  Open sFileName For Input As iCount
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount; sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Close #iCount
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!