Al İfadesi

Göreceli bir dosyadan kayıt okur veya ikilik dosyadan bayt sırasını bir değişkene.

Ayrıca PUT Deyimine bakın

Sözdizimi:


Get [#] FileNumber As Integer, [Position], Variable

Parametreler:

DosyaNumarası: Dosya numarasını belirten herhangi sayısal ifade.

Konum: Rastegele kipte açılmış olan dosyalar için, Konum okumak istediğiniz kayıt sayısıdır.

İkilik kipte açılmış dosyalar için, Konum dosya içerisinde okumanın başlayacağı bayt konumudur.

Eğer Konum atlanmışsa, mevcut konum veya dosyanın mevcut veri kaydı kullanılır.

Değişken: Okunacak değişken adı. Nesne değişkenlerindeki olağandışı durum ile, herhangi bit tür değişkeni kullanabilirsiniz.

Örnek:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Bir değişken olmalı
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Başlangıçtaki konum
  Put #iNumber,, "Bu metnin ilk satırıdır" REM Metni satır ile doldur
  Print #iNumber, "Bu metnin ikinci satırıdır"
  Print #iNumber,, "Bu metnin üçüncü satırıdır"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Bu yeni bir metindir"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Bu kayıt 20 deki metindir"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!