Dosya Girdi/Çıktı Fonksiyonları

Get Statement

Göreceli bir dosyadan kayıt okur veya ikilik dosyadan bayt sırasını bir değişkene.

Input# Statement

Açık sıralı bir dosyadan veri okur.

Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Put# Statement

Göreceli dosyaya bir kayıt veya ikilik dosyaya bir bayt dizisi yazar.

Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

Loc Fonksiyonu

Açık bir dosyadaki mevcut konumu gösterir.

Ara Fonksiyonu

Aç komutu ile açılan bir dosya içinde bir sonraki okuma veya yazma konumunu döndürür.

Eof Fonksiyonu

Dosya işaretçisinin bir dosyanın sonuna gelip gelmediğini belirler.

Lof Fonksiyonu

Açık bir dosyanın boyutunu bayt cinsinden döndürür.

Lütfen bizi destekleyin!