Aç İfadesi

Bir veri kanalı açar.

Sözdizimi:


Open FileName As String [For Mode] [Access IOMode] [Protected] As [#]FileNumber As Integer [Len = DatasetLength]i37502

Parametreler:

FileName: Name and path of the file to open. If you try to read a file that does not exist (Access = Read), an error message appears. If you try to write to a file that does not exist (Access = Write), a new file is created.

Mode: Dosya kipini belirleyen anahtar kelime. Geçerli değerler: Ekle (sıralı dosyaya eklemek), İkilik (Get ve Put kullanılarak veriye erişilebilir), Girdi (veri kanalını okumak için açmak), Çıktı (veri kanalını yazmak için açmak) ve Rastgele (göreceli dosyaları düzenlemek).

IOMode: Erişim türünü tanımlayan anahtar kelime. Geçerli değerler: Read (salt okunur), Write (sadece yazılabilir), Read Write (ikisi de).

Protected: Dosyanın açıldıktıktan sonraki güvenlik durumuna ait anahtar sözcük. Geçerli değerler: Paylaşılmış (dosya diğer uygulamalar tarafından açılmış olabilir), Okuma kilidi (dosya okumaya karşı korumalı), Yazma kilidi (Dosya yazmaya karşı korumalı) Okuma Yazma Kilidi (dosya erişimlere kapalı).

FileNumber: Boş bir veri kanalının sayısını belirten, 0' dan 511'e kadar herhangi bir tamsayı ifadesidir. Dosyaya erişmek için komutları bu veri kanalı üzerinden gönderebilirsiniz. Dosya numarası, Open ifadesinden önce FreeFile fonksiyonu tarafından belirlenmek zorundadır.

DatasetLength: Rastgele erişimli dosyalar için kayıtların uzunluğunu ayarlar.

note

Sadece Open ifadesiyle ile açılmış bir dosyanın içeriğinde değişiklik yapabilirsiniz. Zaten açık olan bir dosyayı açmayı denerseniz hata mesajı ile karşılaşırsınız.


Örnek:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Bu metnin bir satırıdır"
  Print #iNumber, "Bu, metnin bir diğer satırıdır"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!