FreeFile Function

Bir dosyayı açmak için sonraki kullanılabilir dosya numarasını döndürür. Bir dosyayı dosya numarası kullanarak açmak için bu fonksiyonu kullanın. Fakat dosyanın mevcut açık bir dosya tarafından kullanımda olmaması gerekir.

Sözdizimi:


FreeFile

Dönüş değeri:

Tamsayı

Parametreler:

Bu fonksiyon yalnız Açık önermelerin önünde hemen kullanılabilir. FreeFile sonraki kullanılabilir dosya numarasını döndürür, fakat saklamaz.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

67 Çok fazla dosya

Örnek:

Lütfen bizi destekleyin!