RGB Fonksiyonu

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components.

Sözdizimi:


RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi)

Dönen değer:

Long

Parametre:

Kırmızı: Bileşik renk içinde kırmızı bileşeni (0-255) temsil eden bir tam sayıdır.

Yeşil: Bileşik renk içinde yeşil bileşeni (0-255) temsil eden bir tam sayıdır.

Mavi: Bileşik renk içinde mavi bileşeni (0-255) temsil eden bir tam sayıdır.

tip

The color picker dialog helps computing red, green and blue components of a composite color. Changing the color of text and selecting Custom color displays the color picker dialog.


Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox lVar & " rengi, şundan oluşmuştur:" & Chr(13) &_
    "red= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Please support us!