QBColor Fonksiyonu

RGB eski MS-DOS tabanlı programlama sisteminde renk değerini renk kodu olarak gönderir.

Sözdizimi:

QBColor (ColorNumber As Integer)

Dönüş değeri:

Long

Parametreler:

ColorNumber: Eski bir MS-DOS tabanlı programlama sisteminden geçen rengin renk değerini belirten herhangi tam sayı ifadesidir.

ColorNumber aşağıdaki değerlere atanabilir:

0 : Siyah

1 : Mavi

2 : Yeşil

3 : Camgöbeği

4 : Kırmızı

5: Eflatun

6: Sarı

7 : Beyaz

8 : Gri

9 : Açık Mavi

10 : Açık Yeşil

11 : Açık Camgöbeği

12 : Açık Kırmızı

13: Açık Eflatun

14 : Açık Sarı

15 : Parlak Beyaz

Bu fonksiyon sadece yukarıda gösterilen renk kodlarını kullanan eski MS-DOS tabanlı BASIC uygulamalarını dönüştürmek için kullanılır. Fonksiyon LibreOffice IDE de kullanılacak rengi belirten long integer değeri döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleQBColor
Dim iColor As Integer
Dim sText As String
    iColor = 7
    sText = "RGB= " & Red(QBColor( iColor) ) & ":" & Blue(QBColor( iColor) ) & ":" & Green(QBColor( iColor) )
    MsgBox stext,0,"Renk " & iColor
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!