Kırmızı Fonksiyonu

Belirtilen renk kodunun Kırmızı bileşenini döndürür.

Sözdizimi:


Kırmızı (RenkNumarası Büyük Tamsayı Olarak)

Dönen değer:

Tamsayı

Parametre:

RenkNumarası: Büyük tamsayı ifadesi, Kırmızı içeriği döndürmek için renk kodu.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox lVar & " rengi, şundan oluşmuştur:" & Chr(13) &_
    "red= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Please support us!