Yeşil Fonksiyonu

Belirtilen renk kodunun Yeşil bileşenini döndürür.

Sözdizimi:


Green (Color As Long)

Dönen değer:

Tamsayı

Parametre:

Renk: Yeşil bileşen döndüren renk kodunu belirten uzun tamsayı ifadesidir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox lVar & " rengi, şu bileşikleri içerir:" & Chr(13) &_
    "red = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue = " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Please support us!