Yeşil Fonksiyonu

Returns the Green component of the given composite color code.

Sözdizimi:


Green (Color As Long)

Dönüş değeri:

Tamsayı

Parametreler:

Renk: Green bileşeninin döndürüleceği bileşik renk kodunu belirten long integer ifadesi.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

tip

The color picker dialog details the red, green and blue components of a composite color code, as well as its hexadecimal expression. Changing the color of text and selecting Custom color displays the color picker dialog.


Örnek:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox lVar & " rengi, şu bileşikleri içerir:" & Chr(13) &_
    "red = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue = " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!