Mavi Fonksiyonu

Belirtilen renk kodunun mavi bileşenini döndürür.

Sözdizimi:


Blue (Color As Long)

Dönen değer:

Tamsayı

Parametre:

Renk değeri: Mavi bileşeni döndürecek herhangi bir renk kodu belirten uzun tam sayı ifade.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox lVar & " rengi, şundan oluşmuştur:" & Chr(13) &_
    "red= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "mavi= " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64,"renkleri"
End Sub

Please support us!