InputBox Fonksiyonu

Kullanıcının metin girebileceği iletişim penceresi içerisinde bir bekleme ekranı gösterir. Girilen, değişkene atanır.

InputBox deyimi iletişim penceresi yardımıyla metin girmenin uygun yoludur. Girdiyi TAMAM'a tıklayarak veya Enter tuşuna basarak onaylayınız. Girdi fonksiyonun bir geri dönüş değeri olarak gönder. İptal ile iletişim penceresini kapatırsanız, InputBox sıfır uzunlukta bir karakter dizisi ("") döndürür.

Sözdizimi:


InputBox (Mesaj As String[, Başlık As String[, Varsayılan As String[, x_pos As Integer, y_pos As Integer]]]])

Dönen değer:

Dizi

Parametre:

Mesaj: İletişim penceresi kutusunda gösterilen karakter dizisi ifadeleri.

Başlık: İletişim penceresi kutusunun başlık çubuğunda gösterilen karakter dizisi ifadesi.

Varsayılan: Eğer başka bir girdi verilmemişse metin kutusu içerisinde gösterilen karakter dizisi ifadesi.

x_pos: İletişim penceresinin yatay konumunu belirten sayısal ifade. Konum mutlak bir koordinattır ve ofis uygulamasının penceresine işaret etmez.

y_pos: İletişim penceresinin dikey konumunu belirten sayısal ifade. Konum mutlak bir koordinattır ve ofis uygulamasının penceresine işaret etmez.

Eğer x_pos ve y_pos atlanırsa, iletişim penceresi ekranın ortasına yerleştirilir. Konum twip olarak tanımlanır.

Örnek:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Bir ifade giriniz","Sevgili Kullanıcı")
    MsgBox ( sText , 64, "Onaylama tümcesi ")
End Sub

Please support us!