InputBox Fonksiyonu

Kullanıcının metin girebileceği iletişim penceresi içerisinde bir bekleme ekranı gösterir. Girilen, değişkene atanır.

InputBox deyimi iletişim penceresi yardımıyla metin girmenin uygun yoludur. Girdiyi TAMAM'a tıklayarak veya Enter tuşuna basarak onaylayınız. Girdi fonksiyonun bir geri dönüş değeri olarak gönder. İptal ile iletişim penceresini kapatırsanız, InputBox sıfır uzunlukta bir karakter dizisi ("") döndürür.

Sözdizimi:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Parametreler:

prompt: String expression displayed as the message in the dialog box.

title: String expression displayed in the title bar of the dialog box.

default: String expression displayed in the text box as default if no other input is given.

xpostwips: Integer expression that specifies the horizontal position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

ypostwips: Integer expression that specifies the vertical position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

If xpostwips and ypostwips are omitted, the dialog is centered on the screen. The position is specified in twips.

Dönüş değeri:

Dizi

Örnek:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Bir ifade giriniz","Sevgili Kullanıcı")
    MsgBox ( sText , 64, "Onaylama tümcesi ")
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!