Yazdır İfadesi

Belirtilen karakter dizilerini ya da sayısal ifadeleri bir iletişim kutusu ya da dosyaya çıktılar.

Sözdizimi:


Print [#FileName,] Expression1[{;|,} [Spc(Number As Integer);] [Tab(pos As Integer);] [Expression2[...]]

Parametre:

FileName: Bir sayısal ifade, ilgili dosya için Open ifadesi tarafından ayarlanan dosya numarasını içerir.

İfade: Yazılacak herhangi sayısal ya da karakter disizi ifade. Çoklu ifadeler birbirinden noktalı virgül ile ayrılabilir. Eğer virgül ile ayrıldıysa, ifadeler bir sonraki sekme durağına girintili olarak yazılır. Sekme durağı ayarlanamaz.

Number: Spc fonksiyonu ile boşluk sayısı eklenecek.

Pos: Belirtilen pozisyona kadar boşluklar yerleştirilir.

Eğer son ifadeden sonra noktalı virgül ya da virgül varsa, LibreOffice Basic metni dahili bir tamponda depolar ve yazdırma işlemi olmadan çalışmaya devam eder. Eğer noktalı virgül ya da virgül içermeyen başka bir Print ifadesi görüldüğünde, bütün metin bir kerede yazdırılır.

Pozitif sayılar bir boşluktan sonra yazdırılır. Negatif sayılar eksi işaretinden sonra yazdırılır. Eğer mevcut aralık kayan noktalı sayılar için aşıldıysa, ilgili sayısal ifade üstel gösterimde yazdırılır.

Eğer ifade mevcut uzunluğu aşarsa, görüntü otomatik olarak bir sonraki satıra geçer.

Not Simgesi

You can insert the Tab function, enclosed by semicolons, between arguments to indent the output to a specific position, or you can use the Spc function to insert a specified number of spaces.


Örnek:

Please support us!