Print# Statement

Outputs the specified strings or numeric expressions to the screen or to a sequential file.

tip

Use Put# statement to write data to a binary or a random file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Sözdizimi:

Print syntax


Print [#filenum,] expression1[{;|,} [Spc(number As Integer);] [Tab(pos As Integer);] [expression2[...]]

Parametreler:

filenum: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file.

expression: Any numeric or string expression to be printed. Multiple expressions can be separated by a semicolon. If separated by a comma, the expressions are indented to the next tab stop. The tab stops cannot be adjusted.

number: Number of spaces to be inserted by the Spc function.

pos: Spaces are inserted until the specified position.

Eğer son ifadeden sonra noktalı virgül ya da virgül varsa, LibreOffice Basic metni dahili bir tamponda depolar ve yazdırma işlemi olmadan çalışmaya devam eder. Eğer noktalı virgül ya da virgül içermeyen başka bir Print ifadesi görüldüğünde, bütün metin bir kerede yazdırılır.

Pozitif sayılar bir boşluktan sonra yazdırılır. Negatif sayılar eksi işaretinden sonra yazdırılır. Eğer mevcut aralık kayan noktalı sayılar için aşıldıysa, ilgili sayısal ifade üstel gösterimde yazdırılır.

Eğer ifade mevcut uzunluğu aşarsa, görüntü otomatik olarak bir sonraki satıra geçer.

Not Simgesi

You can insert the Tab function, enclosed by semicolons, between arguments to indent the output to a specific position, or you can use the Spc function to insert a specified number of spaces.


Örnek:

Lütfen bizi destekleyin!