MsgBox Fonksiyonu

İleti içeren bir iletişim kutusu görüntüler ve bir değer döndürür.

Sözdizimi:


MsgBox (Text As String [,Type As Integer [,Dialogtitle As String]])

Dönen değer:

Tamsayı

Parametre:

Text: Dialog kutusunda mesaj olarak gösterilecek karakter dizisi. Satır sonu Chr$(13) ile eklenebilir.

DialogTitle: Dialog kutusunun başlığında gösterilecek karakter dizisi. Boş bırakılırsa çalışan uygulamanın ismi gösterilir.

Tür: İletişim kutusu türünü belirten ve gösterilen düğmelerin ya da simgelerin sayısnı ve türünü belirten herhangi bir tam sayı ifade. Tür bit desenlerinin bir bileşimini temsil eder(sırayla eklenen değerler tarafından iletişim öğeleri tanımlandı):

Değerler

İsimlendirilmiş sabit

Tam sayı değeri

Tanımlama

MB_OK

0

Sadece Tamam düğmesini görüntüle.

MB_OKCANCEL

1

Tamam ve İptal düğmelerini görüntüle.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

İptal, Yeniden Dene ve Yoksay düğmelerini görüntüle.

MB_YESNOCANCEL

3

Evet, Hayır ve İptal düğmelerini görüntüle.

MB_YESNO

4

Evet ve Hayır düğmelerini görüntüle.

MB_RETRYCANCEL

5

Yeniden Dene ve İptal düğmelerini görüntüle.

MB_ICONSTOP

16

İletişim kutusuna Durdur simgesini ekle.

MB_ICONQUESTION

32

İletişim kutusuna Soru simgesini ekle.

MB_ICONEXCLAMATION

48

İletişim kutusuna Ünlem simgesini ekle.

MB_ICONINFORMATION

64

İletişim kutusuna Bilgi simgesini ekle.

128

Varsayılan düğme olarak iletişim kutusundaki ilk düğme.

MB_DEFBUTTON2

256

Varsayılan düğme olarak iletişim kutusundaki ikinci düğme.

MB_DEFBUTTON3

512

Varsayılan düğme olarak iletişim kutusundaki üçüncü düğme.


Dönen değer:

İsimlendirilmiş sabit

Tam sayı değeri

Tanımlama

IDOK

1

Tamam

IDCANCEL

2

İptal

IDABORT

3

Durdur

IDRETRY

4

Yeniden Dene

IDIGNORE

5

Yoksay

IDYES

6

Evet

IDNO

7

Hayır


Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Bodrum")
 sVar = MsgBox("Bodrum",1)
 sVar = MsgBox( "Bodrum",256 + 16 + 2,"Pencere Başlığı")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Pencere başlığı")
End Sub

Please support us!