MsgBox Fonksiyonu

İleti içeren bir iletişim kutusu görüntüler ve bir değer döndürür.

Sözdizimi:


MsgBox (Prompt As String [,Buttons = MB_OK [,Title As String]]) As Integer

Parametreler:

prompt: String expression displayed as a message in the dialog box. Line breaks can be inserted with Chr$(13).

title: String expression displayed in the title bar of the dialog. If omitted, the title bar displays the name of the respective application.

buttons: Any integer expression that specifies the dialog type, as well as the number and type of buttons to display, and the icon type. buttons represents a combination of bit patterns, that is, a combination of elements can be defined by adding their respective values:

İsimlendirilmiş sabit

Tam sayı değeri

Tanımlama

MB_OK

0

Sadece Tamam düğmesini görüntüle.

MB_OKCANCEL

1

Tamam ve İptal düğmelerini görüntüle.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

İptal, Yeniden Dene ve Yoksay düğmelerini görüntüle.

MB_YESNOCANCEL

3

Evet, Hayır ve İptal düğmelerini görüntüle.

MB_YESNO

4

Evet ve Hayır düğmelerini görüntüle.

MB_RETRYCANCEL

5

Yeniden Dene ve İptal düğmelerini görüntüle.

MB_ICONSTOP

16

İletişim kutusuna Durdur simgesini ekle.

MB_ICONQUESTION

32

İletişim kutusuna Soru simgesini ekler.

MB_ICONEXCLAMATION

48

İletişim kutusuna Ünlem simgesini ekle.

MB_ICONINFORMATION

64

İletişim kutusuna Bilgi simgesini ekle.

128

Varsayılan düğme olarak iletişim kutusundaki ilk düğme.

MB_DEFBUTTON2

256

Varsayılan düğme olarak iletişim kutusundaki ikinci düğme.

MB_DEFBUTTON3

512

Varsayılan düğme olarak iletişim kutusundaki üçüncü düğme.


Dönüş değeri:

Tamsayı

İsimlendirilmiş sabit

Tam sayı değeri

Tanımlama

IDOK

1

Tamam

IDCANCEL

2

İptal

IDABORT

3

Durdur

IDRETRY

4

Yeniden Dene

IDIGNORE

5

Yoksay

IDYES

6

Evet

IDNO

7

Hayır


Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Bodrum")
 sVar = MsgBox("Bodrum",1)
 sVar = MsgBox( "Bodrum",256 + 16 + 2,"Pencere Başlığı")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYIGNORE, "Dialog title")
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!