MsgBox İfadesi

Bir mesajı içeren bir iletişim penceresi gösterir.

Sözdizimi:


MsgBox Metin As String [,Tür As Integer [,İletisimpencerebasligi As String]] (As Statement) or MsgBox (Metin As String [,Tür As Integer [,İletisimpencerebasligi As String]]) (As Function)

Parametre:

Text: Dialog kutusunda mesaj olarak gösterilecek karakter dizisi. Satır sonu Chr$(13) ile eklenebilir.

İletişimpencerebaşlığı: Başlık çubuğunda gösterilen karakter dizisi ifadesi. Eğer atlanırsa, başlık çubuğı ilgili uygulamanın adını gösterir.

Tür: İletişim pencere türünü, gösterilecek düğme sayısını ve türü ile simge türünü de, belirten herhangi sayısal ifade. Tür bit örüntülerinin bir katışımını gösterir, başka bir deyişle ögelerin katışımı onların ilgili değerlerinin eklenmesi ile tanımlanabilir:

İsimlendirilmiş sabit

Tam sayı değeri

Tanımlama

MB_OK

0

Sadece Tamam düğmesini görüntüle.

MB_OKCANCEL

1

Tamam ve İptal düğmelerini görüntüle.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

İptal, Yeniden Dene ve Yoksay düğmelerini görüntüle.

MB_YESNOCANCEL

3

Evet, Hayır ve İptal düğmelerini görüntüle.

MB_YESNO

4

Evet ve Hayır düğmelerini görüntüle.

MB_RETRYCANCEL

5

Yeniden Dene ve İptal düğmelerini görüntüle.

MB_ICONSTOP

16

İletişim kutusuna Durdur simgesini ekle.

MB_ICONQUESTION

32

İletişim kutusuna Soru simgesini ekler.

MB_ICONEXCLAMATION

48

İletişim kutusuna Ünlem simgesini ekle.

MB_ICONINFORMATION

64

İletişim kutusuna Bilgi simgesini ekle.

128

Varsayılan düğme olarak iletişim kutusundaki ilk düğme.

MB_DEFBUTTON2

256

Varsayılan düğme olarak iletişim kutusundaki ikinci düğme.

MB_DEFBUTTON3

512

Varsayılan düğme olarak iletişim kutusundaki üçüncü düğme.


Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleMsgBox
 Const sText1 = "Beklenmedik bir hata oluştu."
 Const sText2 = "Ancak, programın çalışması devam edecek."
 Const sText3 = "Hata"
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2, MB_ICONSTOP, sText3)
End Sub

Please support us!