Görüntüleme Fonksiyonları

Bu bölüm çıktı bilgilerini ekrana vermek için kullanılan çalışma zamanı fonksiyonlarını tanımlar.

MsgBox Statement

Bir mesajı içeren bir iletişim penceresi gösterir.

MsgBox Fonksiyonu

İleti içeren bir iletişim kutusu görüntüler ve bir değer döndürür.

Print# Statement

Outputs the specified strings or numeric expressions to the screen or to a sequential file.

Lütfen bizi destekleyin!