Screen I/O Functions

Bu bölüm kullanıcı girişlerinin girdi ve çıktısı için iletişim öğeleri çağırması için kullanılan Çalışma Zamanı Fonksiyonlarını tanımlar.

Görüntüleme Fonksiyonları

Bu bölüm çıktı bilgilerini ekrana vermek için kullanılan çalışma zamanı fonksiyonlarını tanımlar.

Ekran Girdisi için Fonksiyonlar

Bu bölüm ekran girdisini kontrol etmek için kullanılan Çalışma Zamanı fonksiyonlarını tanımlar.

Renk Fonksiyonları

Bu bölüm renkleri tanımlamak için kullanılan çalışma zamanı fonsiyonlarını tanımlar.

Lütfen bizi destekleyin!