Çalıştırma Zamanı Fonksiyonları

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Basic programlarında kullanılan sabitler

Değişkenler

Takip eden ifadeler ve fonksiyonlar değişkenler ile çalışmak içindir. Bu fonksiyonları değişkenleri tanımlamak veya ifade etmek için, bir değişken türünü diğerine çevirmek için veya değişken türünü belirlemek için kullanabilirsiniz.

Logical Operators

Aşağıdaki mantıksal operatörler LibreOffice Basic tarafından desteklenirler.

Comparison Operators

Comparison operators compare two expressions. The result is returned as a boolean expression that determines if the comparison is True (-1) or False (0).

Karakter Dizileri

Aşağıdaki fonksiyonlar ve ifadeler karakter dizilerini doğrular ve döndürür.

Tarih ve Zaman Fonksiyonları

Burada tanımlanan durum ve fonksiyonları tarih ve saat hesaplamaları için kullan.

Mathematical Operators

Aşağıdaki matematiksel operatörler LibreOffice Basic'te desteklenmektedir.

Sayısal Fonksiyonlar

Aşağıdaki sayısal fonksiyonlar hesaplama yaparlar. Matematiksel ve mantıksal operatörler ayrı bölümlerde tanımlanmışlardır. Girdi alan ve çıktı üreten operatörler ile iki sayısal ifadeyi birleştirip çıktı üreten fonksiyonlar farklılık gösterirler.

Screen I/O Functions

Bu bölüm kullanıcı girişlerinin girdi ve çıktısı için iletişim öğeleri çağırması için kullanılan Çalışma Zamanı Fonksiyonlarını tanımlar.

Dosya Girdi/Çıktı Fonksiyonları

Kullanıcı-tanımlı (veri) dosyalar oluşturmak ve bunları yönetmek için Dosya Girdi/Çıktı işlevlerini kullanın.

Program Çalışmasını Kontrol

Takip eden deyim programın çalışmasını kontrol eder.

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Diğer Komutlar

Bu diğer kategorilerde bulunmayan fonksiyonların ve deyimlerin bir listesidir.

Lütfen bizi destekleyin!