Denetim Ekle

Araç Kutusu çubuğunu açar.

Simge

Denetim Ekle

Düğme

Simge

Bir komut düğmesi ekler. Bir komut düğmesi fare tıklaması gibi tanımlanmış bir olay için bir komut çalıştırır.

İsterseniz düğmeye metin veya grafik ekleyebilirsiniz.

Resim Denetim

Simge

Grafik gösteren bir denetim ekler.

Onay Kutusu

Simge

İşlevi açık kapatmak için kullanabileceğiniz bir kontrol kutusu ekler.

Seçenek Düğmesi

Simge

Bir kullanıcının seçeneklerin birini seçmesine izin veren bir düğme ekler. Gruplandırılmış seçenek düğmelerinin ardışık sekme dizini olmalıdır. Genellikle bir grup kutusu tarafından çerçevelenirler. İki grup seçenek düğmeleriniz varsa grup çerçevesinde iki grubun sekme dizini arasında bir sekme dizini eklemelisiniz.

Alan Etiketi

Simge

Metin etiketleri görüntülemesi için bir alan ekler. Bu etiketler sadece öntanımlı metinleri görüntülemek içindir ve metin girişi için değildir.

Metin Kutusu

Simge

Metin girebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz giriş kutusu ekler.

Liste Kutusu

Simge

Bir listedeki girdiyi tıklayabileceğiniz bir kutu ekler.

Açılır Kutu

Simge

Bir açılan kutu ekler. Açılan kutu kullanıcının tıklayabileceği ve listeden bir girdi seçebileceği bir listedir. İsterseniz açılır kutu içindeki girdileri "salt okunur" yapabilirsiniz.

Yatay Kaydırma Çubuğu

Simge

İletişime yatay kaydırma çubuğu ekler.

Dikey Kaydırma Çubuğu

Simge

İletişime dikey kaydırma çubuğu ekler.

Grup Kutusu

Simge

Seçenek düğmeleri gibi benzer denetimleri görsel olarak gruplamak için kullanabileceğiniz bir çerçeve ekler.

Not Simgesi

Seçenek düğmelerinin iki farklı grubunu tanımlamak için iki grubun sekme fihristleri arasındaki grup çerçevesinin sekme dizininden emin olun.


Süreç Çubuğu

Simge

İletişime süreç çubuğu ekler.

Yatay Çizgi

Simge

İletişime yatay çizgi ekler.

Dikey Çizgi

Simge

İletişime dikey çizgi ekler.

Veri Alanı

Simge

Veri alanı ekler.

Tarih alanına "açılma" özelliği eklerseniz kullanıcı tarih seçmek için bir takvim açabilir.

Zaman Alanı

Simge

Zaman alanı ekler.

Sayısal Alan

Simge

Sayısal alan ekler.

Para Birimi Alanı

Simge

Para birimi alanı ekler.

Biçimlendirilmiş Alan

Simge

Bir sınırlama değerinin yanında girilen veya çıkartılan metin için biçimlendirme tanımlayabileceğiniz bir metin kutusu ekler.

Maskelenmiş Alan

Simge

Maskelenmiş bir alan ekler. Maskelenmiş bir alan girdi maskesi ve kalıp maskesinden oluşur. Girdi maskesi girilebilecek kullanıcı verisini tanımlar. Kalıp maskesi form yüklendiğinde maskelenmiş alanın durumunu tanımlar.

Dosya Seçimi

Simge

Dosya seçim iletişim kutusu açan bir düğme ekler.

Seçim

Simge

Seçim kipini açar veya kapatır. Bu kipte, denetimleri düzenleyebileceğiniz iletişim kutusunda denetimleri seçebilirsiniz.

Özellikler

Simge

Seçilen denetimin özelliklerini düzenleyebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Deneme Kipini Etkinleştir

Simge

Test kipini başlatır. Test kipini sonlandırmak için iletişime yakın olan simgeyi tıklayın.

Dil Yönetimi

Dil Yönetimi Simgesi

Çoklu diller için iletişim kaynaklarının çoklu ayarlarını yönetmek veya etkinleştirmek için bir iletişimaçar.

Ağaç Denetimi

Simge

Hiyerarşik listeleri gösterebilen bir kontrol ağacı ekler. API çağrıları (XtreeControl) kullanarak programınızla listeyi çoğaltabilirsiniz.

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!