Denetim Ekle

Araç Kutusu çubuğunu açar.

Icon Choose Controls

Denetim Ekle

Düğme

Icon Button

Bir komut düğmesi ekler. Bir komut düğmesi fare tıklaması gibi tanımlanmış bir olay için bir komut çalıştırır.

İsterseniz düğmeye metin veya grafik ekleyebilirsiniz.

Resim Denetim

Icon Image Control

Grafik gösteren bir denetim ekler.

Onay Kutusu

Icon Check Box

İşlevi açık kapatmak için kullanabileceğiniz bir kontrol kutusu ekler.

Seçenek Düğmesi

Icon Option Button

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab order. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab order between the tab orders of the two groups. For example, to the frame of the second group, or to any other control in the dialog, with the exception of another option button.

Alan Etiketi

Icon Label Field

Metin etiketleri görüntülemesi için bir alan ekler. Bu etiketler sadece öntanımlı metinleri görüntülemek içindir ve metin girişi için değildir.

Metin Kutusu

Icon Text Box

Metin girebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz giriş kutusu ekler.

Liste Kutusu

Icon List Box

Bir listedeki girdiyi tıklayabileceğiniz bir kutu ekler.

Açılır Kutu

Icon Combo Box

Bir açılan kutu ekler. Açılan kutu kullanıcının tıklayabileceği ve listeden bir girdi seçebileceği bir listedir. İsterseniz açılır kutu içindeki girdileri "salt okunur" yapabilirsiniz.

Yatay Kaydırma Çubuğu

Icon Horizontal Scrollbar

İletişime yatay kaydırma çubuğu ekler.

Dikey Kaydırma Çubuğu

Icon Vertical Scrollbar

İletişime dikey kaydırma çubuğu ekler.

Grup Kutusu

Icon Group Box

Seçenek düğmeleri gibi benzer denetimleri görsel olarak gruplamak için kullanabileceğiniz bir çerçeve ekler.

note

Seçenek düğmelerinin iki farklı grubunu tanımlamak için iki grubun sekme fihristleri arasındaki grup çerçevesinin sekme dizininden emin olun.


Süreç Çubuğu

Icon Progress Bar

İletişime süreç çubuğu ekler.

Yatay Çizgi

Icon Horizontal Line

İletişime yatay çizgi ekler.

Dikey Çizgi

Icon Vertical Line

İletişime dikey çizgi ekler.

Veri Alanı

Icon Date Field

Veri alanı ekler.

Tarih alanına "açılma" özelliği eklerseniz kullanıcı tarih seçmek için bir takvim açabilir.

Zaman Alanı

Icon Time Field

Zaman alanı ekler.

Sayısal Alan

Icon Numeric Field

Sayısal alan ekler.

Para Birimi Alanı

Icon Currency Field

Para birimi alanı ekler.

Biçimlendirilmiş Alan

Icon Formatted Field

Bir sınırlama değerinin yanında girilen veya çıkartılan metin için biçimlendirme tanımlayabileceğiniz bir metin kutusu ekler.

Maskelenmiş Alan

Icon Pattern Field

Maskelenmiş bir alan ekler. Maskelenmiş bir alan girdi maskesi ve kalıp maskesinden oluşur. Girdi maskesi girilebilecek kullanıcı verisini tanımlar. Kalıp maskesi form yüklendiğinde maskelenmiş alanın durumunu tanımlar.

Dosya Seçimi

Icon File Selection

Dosya seçim iletişim kutusu açan bir düğme ekler.

Seçim

Icon Select

Seçim kipini açar veya kapatır. Bu kipte, denetimleri düzenleyebileceğiniz iletişim kutusunda denetimleri seçebilirsiniz.

Özellikler

Icon Properties

Seçilen denetimin özelliklerini düzenleyebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Deneme Kipini Etkinleştir

Icon Activate Test Mode

Test kipini başlatır. Test kipini sonlandırmak için iletişime yakın olan simgeyi tıklayın.

Dil Yönetimi

Manage Language icon

Çoklu diller için iletişim kaynaklarının çoklu ayarlarını yönetmek veya etkinleştirmek için bir iletişimaçar.

Ağaç Denetimi

Icon Tree Control

Hiyerarşik listeleri gösterebilen bir kontrol ağacı ekler. API çağrıları (XtreeControl) kullanarak programınızla listeyi çoğaltabilirsiniz.

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Lütfen bizi destekleyin!