Nesne Kataloğu

Basic nesnelerini görebileceğiniz Nesneler panelini açar.

Bir fonksiyon veya alt fonksiyonu içeren modülü yüklemek için fonksiyonun veya alt fonksiyonun adına çift tıklayın ve imleci konumlandırın. Bir modülü ve iletişim penceresini yüklemek ve görüntülemek için modülün veya iletişim penceresinin adına çift tıklayın.

Simge

Nesne Katalogu

Pencere Alanı

Geçerli LibreOffice makro kütüphaneleri, modülleri ve iletişim kutularının hiyerarşik bir bakışını görüntüler. Penceredeki bir ögenin içeriklerini görüntülemek için adına çift tıklayın.

Lütfen bizi destekleyin!