Olaylar

Seçili kontrol veya iletişim penceresine olay ataması tanımlayın. Kullanılabilir olaylar seçilen kontrol türüne bağlıdır.

Eğer odaklama alınırsa

Bu olay, bir denetim vurgulanırsa gerçekleşir.

Odaklanma kaybedilirken

Bu olay bir kontrol odak kaybederse gerçekleşir.

Tuşa basıldı

Denetim odaklanırken kullanıcı herhangi bir tuşa bastığında bu olay meydana gelir.

Tuş serbest bırakıldı

Denetim odaklanırken kullanıcı bir tuşu bıraktığında bu olay meydana gelir.

Değiştirildi

Kontrol odağı kaybettiğinde ve odak kaybolduğundan beri kontrolün içeriği değiştirildiğinde bu olay gerçekleşir.

Metin değiştirildi

Bir metin giriş alanına giriş veya değişiklik yaparsanız bu olay gerçekleşir.

Nesne durumu değişti

Kontrol alanının durumu örneğin seçili durumdan seçilmemiş duruma değiştirilirse, bu olay ortaya çıkar.

Fare içine

Fare kontrolü girdiğinde bu olay gerçekleşir.

Tuşa basılırken fare hareket etti

Bir tuşa basılırken fare sürüklendiğinde bu olay gerçekleşir.

Fare oynatıldı

Bu olay, fare denetimin üzerinde hareket ettiğinde gerçekleşir.

Fare düğmesine tıklandı

Fare imleci denetim üzerindeyken fare düğmesine basıldığında bu olay gerçekleşir.

Fare düğmesi bırakıldı

Bu olay fare imleci kontrol üzerindeyken fare düğmesi bırakıldığında gerçekleşir.

Fare görünüşü

Bu olay fare kontrolü bıraktığında gerçekleşir.

Ayarlarken

Bu olay bir kaydırma çubuğu sürüklenirken gerçekleşir.

Lütfen bizi destekleyin!