Genel

Seçili kontrol veya pencerenin özelliklerini tanımlayın. Kullanılabilir özellikler seçilen kontrolün türüne bağlıdır. Bu sepeble belirtilen özellikler her kontrol tipi için kullanılabilir değildir.

Arkaplan rengi

Mevcut kontrol için arkaplan rengini belirtin.

Artış değeri

İlerleme çubuk kontrolü için ilerleme değeri belirt.

Artış/Azalış değeri

Dönme düğmesi kontrolleri için artma ve azalma aralığı belirt.

Açılır Liste

Karma kutu denetim veya liste için açılan seçenekleri etkinleştirmek için "Evet" seçin. Açılan bir denetim alanında, varolan form girişlerinin listesini açmak için tıklanabilinen bir ok düğmesine sahiptir.

Başlık

İletişim penceresinin başlığını belirt. İletişim penceresi seçmek için iletişim penceresinin kenarına tıkla.

Başlıklar yalnız bir iletişim etiketlemesi için kullanılanılmaktadır ve yalnız bir satır içerebilir. Lütfen makrolarla çalışıyorsanız dikkate alın, kontroller sadece onların aracılığıyla çağırılır İsim özellik.

Binlik ayırma işareti

Sayısal ve para birimi kontrollerinde binlerce ayırıcı karakteri görüntülemek için "Evet" seçin.

Büyük değişiklik

Kullanıcı bir kaydırma çubuğunda kaydıraç ve okları arasındaki alana tıkladığı zaman kaydırılacak birim sayısı belirt.

Değer

Mevcut kontrol için değer belirt.

Durma modunda düzenleme çalıştırır

Düzenleme, ağaçtaki başka bir düğüm seçilerek, ağaçtaki veri değiştirilerek ya da başka herhangi sebeple kesildiğinde ne yapılacağını belirtir.

Bu özelliğin TRUE olarak ayarlanması düzenlemenin kesilmesi halinde bütün değişiklerin otomatik olarak kaydedilmesine yol açar. FALSE düzenlemenin iptal edildiği ve değişikliklerin kaybedileceğini belirtir.

Öntanımlı değer FALSE.

Durum

Mevcut kontrolün seçim durumunu seç.

Döndürme Düğmesi

Bir sayısal, para birimi, tarih ya da zaman kontrolündeki girdi değerini ok tuşlarıyla arttırıp azaltabilmenizi sağlayan bir döndürme tuşu eklemek için "Evet" deyin.

Döviz sembolü

Parabirimi kontrolü için kullanılan parabirimi sembolünü gir.

Düzenlenebilir

Ağaç kontrol düğümlerinin düzenlenebilir olup olmadığını belirtir.

Öntanımlı değer FALSE.

Düğme türü

Bir düğme türü seç. Düğme türleri başlatılan eylemin türünün ne olduğunu belirtir.

Elle satır kes

Çok satırlı kontrol içinde elle satır durdurmaya izin vermek için "Evet" seç.

En az ilerleme değeri

Bir ilerleme çubuğu kontrolünün en az değerini belirlemek

En az zaman

Zaman kontrolü için en az zaman değeri belirt.

En büyük değer

Mevcut kontrol için en büyük değeri belirt.

En büyük kaydırma değeri.

Kaydırma çubuğu kontrolünün en fazla değerini belirtin.

En büyük tarih

Bir tarih kontrolünün üst sınırını belirtir.

En fazla artış değeri

Bir ilerleme çubuğu kontrolünün maksimum değeri belirlemek.

En fazla metin uzunluğu

Kullanıcının girebileceği en uzun büyük karakter sayısını belirtir.

En fazla zaman

Zaman kontrolü için en fazla zaman değeri belirt.

En küçük değer

Mevcut kontrol için en küçük değeri belirt.

En küçük kaydırma değeri.

Kaydırma çubuğu kontrolünün en küçük değerini belirtin.

En küçük tarih

Tarih kontrolü için alt sınır belirt.

Etiket

Mevcut kontrolü etikette belirtir. Etiket kontrolle birlikte gösterilir.

Birden çok satır oluşturabilirsin etiketler etiket kullanıldığında elle satır ekleyerek durdurShift+Enter

Etkin

Kontrolü etkinleştirmek için "Evet" seçiniz. Denetim devre dışı bırakılırsa iletişim penceresi siliktir.

Gecikme

Kaydırma çubuğu olay tetikleyicileri arasındaki süreyi milisaniye olarak ifade eder. Kaydırma çubuğundaki bir oka ya da kaydırma çubuğu arkaplanına tıkladığınızda bir tetikleme olayı meydana gelir. Eğer ok veya arkaplanda üzerinde fareyi basılı tutmaya devam ederseniz tekrar eden tetikleyici olaylar oluşur. Eğer isterseniz, geçerli bir birimle beraber girdiğiniz sayıyı ekleyebilirsiniz. Örneğin 2 s ya da 500 ms gibi.

Genişlik

Mevcut kontrol veya iletişim penceresinin genişliğini belirtin.

Grafik

Bir düğme için bir resim kontrolü ya da grafiklerin kaynağını belirtin. Bir dosya seçmek için "..." tıklayın.

Görünen boyut

Kaydırma çubuğu kontrol kaydırıcısının boyunu belirtin.

Hazır maske

Örüntü kontrolünde görüntülenecek ilk değeri belirtin. Bu örüntü kontrolünün hangi değerlere izin verdiğinin kullanıcı tarafından anlaşılmasına yardımcı olur. Hazır maske, düzenleme maskesinin belirttiği biçim tarafından kısıtlanmıştır.

Hizalama

Seçili kontrol için hizalandırma ayarını belirtin.

Karakter kümesi

Mevcut kontrol içeriğini görüntülemek için kullanılan yazı tipini seç.

Kaydırma değeri

Kaydırma çubuğu kontrolünün başlangıç değerini belirt. Bu kaydırma çubuğu kaydırıcı konumunu belirler.

Kaydırma Çubuğu

Kaydırma çubuğu tipini belirtilen metin kutusuna ekler.

Kaydırma Çubuğu

Belirttiğiniz kaydırma çubuğu tipini bir metin kutusuna ekler.

Kök görüntülendi

Ağaç kontrolünün kök düğümü görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Görüntülenen Kök FALSE olarak ayarlanırsa, bir modelin kök düğümü artık ağaç kontrolleri için geçersiz bir düğümdür ve XTreeControl hiçbir yöntemle kullanılamaz.

Öntanımlı değer TRUE.

Kök tutamakları göster

Düğümlerin tutamaklarının dizin kökü seviyesinde ayrıca görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Öntanımlı değer TRUE.

Küçük değişim

Kaydırma çubuğunda bir oka tıklandığında kaydırılacak birim sayısını belirtir.

Liste girdileri

Liste kontrolü için giriş belirtin. Bir satır bir liste girdisi alır. Yeni bir satır eklemek için Shift+Enter tuşlayın.

Maskeyi düzenle

Bir desen kontrolü için düzenleme maskesi belirt. Bu kontrol için girdi biçimi tanımlayan bir karakter kodudur.

Girdiyi aşağıdaki tabloda listelenen değerlere indirgemek için düzenleme maskesinin her girdi karakterine bir maskeleme karakteri belirtmelisiniz:

Karakter

Anlamı

L

Bir metin sabiti. Bu karakter kullanıcı tarafından değiştirilemez.

a

Buraya a-z arasında karakterler girilebilir. Eğer büyük bir harf girilirse otomatik olarak küçük harfe dönüştürülür.

A

Buraya A-Z arasında karakterler girilebilir. Eğer küçük bir harf girilirse otomatik olarak büyük harfe dönüştürülür.

c

Buraya a-z ve 0-9 arasında karakterler girilebilir. Eğer büyük bir harf girilirse otomatik olarak küçük harfe dönüştürülür.

C

Buraya a-z ve 0-9 arasında karakterler girilebilir. Eğer küçük bir harf girilirse otomatik olarak büyük harfe dönüştürülür.

N

Sadece 0-9 arası karakterler girilebilir.

x

Bütün yazdırılabilir karakterler girilebilir.

X

Bütün yazdırılabilir karakterler girilebilir. Eğer küçük bir harf girilirse otomatik olarak büyük harfe dönüştürülür.


Otomatik Doldurma

Seçili kontrol için OtomatikTamamlama işlevini etkinleştirmek için "Evet"i seçin.

Parola karakterleri

Karakterler yerine yazıldığında görüntülenecek bir karakter girin. Bu, metin kontrollerinde parola girilmesi için kullanılabilir.

Salt okunur

Mevcut kontrol değerinin düzenlenmesini engellemek için "Evet" i seçin. Kontrol etkin ve odaklanabilir fakat değişiklik yapılamaz.

Satır Sayısı

Bir liste denetimi için görüntülenecek satır sayısını girin. Açılan kutu için, açılan seçenek etkinse bu ayarlar sadece aktiftir.

Satır yüksekliği

Bir ağaç kontrolünün her bir satırının yüksekliğini piksel cinsinden belirtir.

Eğer belirtilen değer 0 ya da daha küçükse, satır yüksekliği bütün satırların en büyüğüne eşittir.

Öntanımlı değer 0.

Sayfa(adım)

Düzenlemek istediğiniz iletişimin sayfa numarasını veya mevcut bildirimin atandığı iletişim sayfasının numarasını düzenleyin. Eğer iletişim sadece bir sayfaya sahipse Sayfa (Adım) değerini 0 yapın.

Tüm iletişim sayfalarını görünür yapmak için Sayfa (Adım) = 0 seçin.

Çalışma sırasında iletişim pencereleri arasında değişim yapmak için, Sayfa (Adım) değerini değiştiren bir makro oluşturmaya ihtiyaç duyulur.

Sekme duruşu

Tabtuşunu kullandığın zaman geçerli kontrolün davranım odağını seç.

Varsayılan

Tab tuşu kullanıldığında sadece giriş kontrolleri odak alır. Başlık kontrolleri gibi girişsiz kontroller çıkarılır.

Hayır

Tab odak tuşunu kullanıldığı zaman kontrolleri atlar.

Evet

Kontrol Tab tuşuyla seçilebilir.


Seçim

Seçilen öğelerin sırasını belirtir. 0 ilk öğeye karşılık gelir. Birden fazla öğe seçebilmek için Çoklu seçim etkinleştirilmiş olmalıdır.

Seçim iletişim penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Seçmek istediğiniz öğe ya da öğelere tıklayın. Birden fazla öğe seçebilmek için Çoklu seçim özelliğinin seçildiğinden emin olun.

Seçim tipi

Bu ağaç kontrolü için seçilen durumun etkinliğini belirtir.

Sıra

Specify the order in which the controls receive the focus when the Tab key is pressed in the dialog. On entering a dialog, the control with the lowest order (0) receives the focus. Pressing the Tab key the successively focuses the other controls as specified by their order number.

İlk olarak, bildirimler iletişime eklenme sıralarına göre sıra numarası alılar. Bildirimlerin sıra numaralarını kendiniz de değiştirebilirsiniz. LibreOffice Basic tekrarlanan numaralardan kaçınmak için sıra numaralarını otomatik olarak güncellemektedir. Seçili hale getirilemeyen bildirimler de bir değere atanabilirler fakat TAB tuşunu kullanırken bu bildirimler atlanır.

Tam Biçim

Sadece sayısal, para birimi, tarih ya da zaman kontrol yerine girilebilir geçerli karakterlere izin vermek için "Evet"i seçin.

Tarih

Tarih kontrolünün içinde gösterilen varsayılan tarihi belirt.

Tarih biçimi

Bir zaman kontrolü için gerekli biçimini belirtir. Bir tarih kontrolü bu format ayarına bağlı olarak kullanıcının girdisini yorumlar.

Tekrarla

Döndürme düğmesi gibi bir kontrol üstüne fare düğmesiyle bastığınızda harekete geçen olaylar tekrarlar.

Tutamakları göster

Düğümlerin tutamaklarının gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.

Tutamaklar ağaç kontrolünün sıradüzenini görselleştiren noktalı çizgileridir.

Öntanımlı değer TRUE.

Varsayılan düğme

Mevcut düğmenin sağladığı değeri öntanımlı seçenek yapmak için "Evet"i seçin. Diyalog kutusunda Geri Döndür tuşuna basılması öntanımlı düğmeyi etkinleştirir.

Virgül sonrası haneler

Sayısal ya da para birimi kontrolü için görüntülenen ondalık sayıların adedini belirt.

XKonumu

İletişim kutusunun sol kenarındaki mevcut kontrol mesafesini belirt.

YKonumu

Mevcut kontrolün iletişim penceresinin üstüne olan mesafesini belirtir.

Yardım Adresi

Belirli bir kontrole odaklanmışken F1'e basıldığında çağrılacak yardım URL'sini belirtir. Örneğin, 1234 numarasına sahip Yardım-Kimliğini çağırmak için HID:1234 biçimini kullanın.

Help-ID'nin genişletilmiş yardım önerilerini görmek için HELP_DEBUG çevresel değişkenini 1 olarak ayarla.

Yardım metni

Fare denetim üzerinde bekletildiğinde bir ipucu olarak gösterilen yardım metnini (yardım baloncuğu) girin.

Yazdır

Bir dosyanın çıktısında mevcut kontrol içermesi için "Evet" seç.

Yönlendirme

Bir kaydırma çubuğu kontrolü için yön belirt.

Yükseklik

Mevcut denetim ya da iletişim yüksekliğini belirt.

Zaman Biçimi

Zaman kontrolü için kullanılmak üzere biçim seç.

Çerçeve

Mevcut kontroller kenarlık türü belirt.

Çok satırlı giriş

Denetimde girdilerin çoklu satırlarına izin vermek için "Evet"i seçin. Denetimde elle satır sonu eklemek için Enter'ı tuşlayın.

Çoklu seçim

Liste kontrollerinde çoklu girdilerin seçimlerine izin vermek için "Evet"i seçin.

Ölçeklendirme

Kontrol boyutunu ayarlamak için resmi ölçekle.

Önek sembolü

Bir numara girildiği zaman para birimi kontrollerinin içinde para birimi sembolünün ön ekini görüntülemek için "Evet" i seçin.

Üç-durumlu

Bir onay kutusunun iki (seçili ve seçili değil) yerine üç (seçili, seçili değil ve soluk renkli) durumda olmasını sağlamak için "Evet"i seçin.

İsim

Mevcut kontroller için bir isim ekle. Bu isim kontrolü tanımlamak için kullanılır.

Lütfen bizi destekleyin!