Kontrol ve İletişim Penceresi Özellikleri

Seçilen iletişim penceresi ve kontrol özelliklerini belirler. Bu komutu kullanabilmek için tasarım modunda olmanız gerekmektedir

Özellikler Penceresinde Veri Girişi

Belirtilen tuş kombinasyoları çoksatırlı alanlarda veya Özellikler penceresinin çoklu kutularında veri girişi uygular.

Anahtarlar

Efektler

Alt+Aşağı Ok

Bir açılır kutu açar

Alt+Yukarı Ok

Bir açılır kutuyu kapatır

Shift+Enter

Çok satırlı alanlarda bir satır sonu/yeni satır ekler.

(YukarıOk)

Önceki satıra gider.

(AşağıOk)

Sonraki satıra gider.

Enter

Bir alanda yapılan değişiklikleri uygular ve imleci sonraki alana yerleştirir.


Genel

Seçili kontrol veya pencerenin özelliklerini tanımlayın. Kullanılabilir özellikler seçilen kontrolün türüne bağlıdır. Bu sepeble belirtilen özellikler her kontrol tipi için kullanılabilir değildir.

Olaylar

Seçili kontrol veya iletişim penceresine olay ataması tanımlayın. Kullanılabilir olaylar seçilen kontrol türüne bağlıdır.

Lütfen bizi destekleyin!