Kesme Noktalarını Yönet

Kesme noktaları için seçenekleri belirtir.

Kesme noktaları

Yeni bir kesme noktası için satır numarası girin ve Yeni'ye tıklayın.

Etkin

Mevcut kesme noktasını etkinleştirir veya geçersiz hale getirir.

Geçiş Sayısı

Specify the number of loops to perform before the breakpoint takes effect.

Yeni

Belirtilen satır numarasında yeni bir kesme noktası oluşturur.

Sil

Seçilen kesme noktasını siler.

Lütfen bizi destekleyin!