Yığını Çağırma Penceresi(Çağrılar)

Çağrı Yığını bir programın çalışması boyunca fonksiyonların ve yordamların sırasını görüntülemenizi sağlar. Listenin ilk sırasında en son fonksiyon çağrısı ve yordam olacak şekilde yordam ve fonksiyonlar aşağıdan yukarı sıralanır.

Lütfen bizi destekleyin!