İzleme Penceresi

İzleme penceresi programın çalışması sırasında değişkenlerin değerlerini izlemenize olanak sağlar. Değişkeni İzleme metin kutusunda tanımlayın. Değişkeni liste kutusuna eklemek ve değerini göstermek için İzlemeyi Etkinleştire tıklayın.

İzle

Değeri izlenecek değişkenlerin ismini girin.

İzlemeyi Kaldır

Seçilen değişkeni izlenen değişkenler listesinden kaldırır.

Simge

İzlemeyi Kaldır

İzlenebilir Değişkenlerin Değerini Düzenlemek

İzlenen değişkenlerin listesini görüntüler. Değerini düzenlemek için bir değişkene kısa aralıklarla iki defa tıklayın. Yeni değer proramda değişkenin değeri olarak alınacaktır.

Lütfen bizi destekleyin!